Elektroninės parduotuvės taisyklės

 1. Bendrosios nuostatos
  1. Šios Taisyklės taikomos visiems, norintiems užsisakyti Automobilį per El. parduotuvę. Auto-Bon yra tik El. parduotuvės paslaugų teikėjas, bet ne Automobilio Pardavėjas. El. parduotuvės platforma leidžia Pirkėjui išsirinkti ir užsakyti pasirinktą Automobilį bei sudaryti Užsakymo sutartį tarp Pardavėjo ir Pirkėjo.
  2. Prieš užsakydamas Automobilį Pirkėjas privalo perskaityti šias Taisykles ir su jomis sutikti.
  3. Pirkėjas gali būti ne jaunesnis kaip 18 metų fizinis asmuo ir bet kuris juridinis asmuo, kuris prieš užsakydamas Automobilį patvirtina, kad yra susipažinęs su Taisyklėmis ir sutinka bei įsipareigoja jų laikytis.
 2. Sąvokos
  1. Taisyklėse vartojamos šios sąvokos:
Auto-Bon„Auto-Bon Baltic OÜ“, registracijos kodas 11515090.
AutomobilisBet kuri Pardavėjo per El. parduotuvę parduodama transporto priemonė.
El. parduotuvėAuto-Bon per interneto svetainę įgyvendinama El. parduotuvės platforma, per kurią Pirkėjas gali pirkti Automobilį iš Pardavėjo.
PardavėjasPirkėjo El. parduotuvėje pasirinktas Pardavėjas, kuris parduoda Pirkėjui Automobilį El. parduotuvėje sudarytos Užsakymo sutarties pagrindu.
PirkėjasFizinis arba juridinis asmuo, kuris naudojasi El. parduotuve ir joje užsako Automobilį.
Privatumo politikaEl. parduotuvės privatumo politika, apibrėžianti, kaip Auto-Bon ir Pardavėjas tvarko Pirkėjo asmens duomenis.
VartotojasPirkėjas, kuris yra fizinis asmuo ir kurio naudojimasis El. parduotuve nėra susijęs su savarankiškos ūkinės ar profesinės veiklos vykdymu.
TaisyklėsŠios El. parduotuvės taisyklės.
UžsakymasPirkėjo per El. parduotuvę pareikštas ketinimas pirkti El. parduotuvėje siūlomą Automobilį.
Užsakymo sutartisPardavėjo ir Pirkėjo sudaroma sutartis dėl Automobilio užsakymo per El. parduotuvę.
 1. Automobilio pasirenkami priedai ir kaina
  1. Gaminio informacija apie kiekvieną konkretų Automobilį (Automobilio specifikacijos, standartinė įranga, jau esami priedai, numatomas pristatymo laikas ir kita informacija) pateikiama atitinkamo Automobilio aprašyme. Be to, daugiau informacijos apie Automobilių modelius Pirkėjas gali rasti adresu https://www.peugeot.ee/et/, paspaudęs ant konkretaus Automobilio modelio. Automobilio degalų sąnaudų kiekiai pateikiami pagal Europos Sąjungos standartus ir direktyvas ir gali skirtis nuo faktinių sąnaudų, priklausomai nuo Automobilio eksploatavimo ir oro sąlygų, vairavimo būdo ir konkrečios situacijos, kurioje buvo matuojamos degalų sąnaudos.
  2. Kiekvienas Automobilis turi numatomą pristatymo laiką. Tai yra orientacinis pristatymo laikas, kuris gali kisti. Esant galimybei, pristatymo laiką Pardavėjas nurodys Pirkėjui sudarant Automobilio pardavimo sutartį. Numatomas pristatymo laikas skirstomas į tris etapus:
   1. „Sandėlyje“ reiškia, kad Automobilis yra importuotojo arba Pardavėjo sandėlyje ir numatomas pristatymo laikas – 4 savaitės;
   2. „Pakeliui“ reiškia, kad Automobilis yra pakeliui (gabenamas) pas Pardavėją ir numatomas pristatymo laikas – 45 dienos;
   3. „Gamyboje“ reiškia, kad Automobilis gaminamas (surenkamas) „Peugeot“ gamykloje ir numatomas pristatymo laikas priklauso nuo patvirtintos konkrečios Automobilio pagaminimo datos, plius pristatymo laikas iki 45 dienų.
  3. Prie kiekvieno Automobilio matomi papildomi priedai, kurie gali būti montuojami (įrengiami) Automobilyje, ir atitinkamų papildomų priedų kaina.
  4. Prie kiekvieno Automobilio nurodomas avansinis mokėjimas už Automobilį. Bendra Automobilio kaina, įskaitant mokesčius, priklauso nuo Pirkėjo El. parduotuvėje pasirinkto Automobilio ir Automobilio priedų. Bendrą Automobilio kainos sąmatą Pirkėjas pamatys po to, kai galutinai apsispręs dėl Automobilio priedų.
  5. Prie Automobilio nurodoma preliminari mėnesinė išperkamosios nuomos (lizingo) įmoka. Faktinė mėnesinė išperkamosios nuomos įmoka priklauso nuo Pirkėjo pasirinktos išperkamosios nuomos rūšies, avanso dydžio, išperkamosios nuomos laikotarpio, likutinės vertės ir nuomotojo Pirkėjui siūlomos palūkanų normos.
  6. Jeigu kiltų kitų klausimų, dėl paaiškinimų ar patarimų Pirkėjas gali susisiekti su Pardavėju Pardavėjo kontaktiniais duomenimis, kuriuos rasite čia, arba su klientų aptarnavimo atstovu Pardavėjo atstovybėje.
 2. Automobilio užsakymas ir avansas
  1. Norėdami užsakyti Automobilį, spustelėkite šalia pageidaujamo Automobilio esančią nuorodą „Pirkti dabar“. Pirkėjas, užsakydamas Automobilį ir sudarydamas Užsakymo sutartį, įsipareigoja už Automobilį sumokėti pats arba per lizingo bendrovę pagal 6.1 punktą ir imtis visų veiksmų, reikalingų Automobiliui įsigyti.
  2. Tada Pirkėjas iš Pardavėjo pateiktų papildomų priedų galės pasirinkti papildomus Automobilio priedus.
  3. Tam, kad pateiktų Užsakymą, Pirkėjas privalo pasirinkti, ar Automobilį perka fizinis ar juridinis asmuo. Tuomet Pirkėjui reikia užpildyti reikiamus informacijos laukelius, pasirinkti mokėjimo būdą ir Automobilio pirkimo finansavimo būdą. Tam tikrų Automobilių atveju Pirkėjui taip pat gali būti suteikta galimybė pasirinkti atstovybę, kurioje Pirkėjas nori atsiimti Automobilį.
  4. Tada Pirkėjui bus nurodyti Pardavėjo duomenys, Užsakymo sutartis ir avanso suma. Prieš mokėdamas avansą, Pirkėjas privalo susipažinti su Taisyklėmis, Užsakymo sutartimi, pasirinkto Automobilio specifikacijomis ir patvirtinti, kad jis su tokia informacija susipažino. Tada Pirkėjas sumoka avansą. Avansą galima sumokėti El. parduotuvėje per internetinius bankus ir kredito kortele. Atitinkamas instrukcijas rasite El. parduotuvėje.
  5. Sumokėjęs avansą Pirkėjas iš El. parduotuvės į savo elektroninį paštą gaus automatinį patvirtinimą apie Užsakymo gavimą. Pardavėjui peržiūrėjus Užsakymą, Pardavėjas Pirkėjo elektroninio pašto adresu nusiųs pranešimą ir patvirtins, ar Užsakymas gali būti įvykdytas.
  6. Per El. parduotuvę pateiktus Užsakymus Pardavėjas tvarko konkretaus Pardavėjo biuro darbo valandomis, kurias rasite čia.
  7. Sudaręs Užsakymo sutartį, Pardavėjas nusiųs Pirkėjui Užsakymo sutartį kartu su jos priedais patvarioje laikmenoje Užsakyme nurodytu Pirkėjo elektroninio pašto adresu.
  8. Jei Pardavėjas negalės įvykdyti Užsakymo, su Pirkėju bus susisiekta kuo greičiau ir avansas bus grąžintas kuo anksčiau, bet ne vėliau kaip per 14 dienų.
  9. Jei Pirkėjas pageidauja, kad Pardavėjas Automobilyje sumontuotų (įrengtų, įdiegtų) priedus (apsaugines plėveles, funkcinius elementus, padangas, ratus ir kt.), po Užsakymo sutarties sudarymo Pardavėjo elektroninio pašto adresu Pirkėjas turi pateikti su tuo susijusį prašymą. Pirkėjas ir Pardavėjas tarpusavyje susitaria, ar ir kokius priedus galima sumontuoti (įrengti, įdiegti) Automobilyje, ir sudaro atitinkamą sutartį.
 3. Užsakymo sutarties sudarymas ir galiojimas
  1. Užsakymo sutartis sudaroma, kai Pardavėjas patvirtina Pirkėjui, kad gali įvykdyti Užsakymą pagal 4.5 punktą. Be Užsakymo metu sutartų sąlygų, šios Taisyklės yra neatskiriama Užsakymo sutarties dalis.
  2. Užsakymo sutartis galioja iki Automobilio pardavimo sutarties sudarymo arba Užsakymo sutarties atsisakymo Užsakymo sutartyje arba įstatymuose nustatytais pagrindais ir tvarka.
 4. Automobilio pardavimo sutarties sudarymas
  1. Priklausomai nuo Pirkėjo pasirinkto būdo Automobilio pirkimui finansuoti:
   1. Pirkėjas ir Pardavėjas sudaro Automobilio pardavimo sutartį; arba
   2. Automobilio pardavimo sutartis sudaroma tarp Pardavėjo ir Pirkėjo nurodyto nuomotojo, kuris sutiko įsigyti Automobilį Pirkėjo vardu. Be to, Pirkėjas su minėtu nuomotoju sudarys išperkamosios nuomos (lizingo) sutartį.
  2. Sumokėtas avansas įskaičiuojamas apmokant Automobilio kainą, o mokant Automobilio pardavimo sutartyje sutartą pirkimo kainą Pirkėjas privalo sumokėti pirkimo kainą atėmus avansą. Jeigu Automobilis perkamas išperkamosios nuomos (lizingo) būdu, avansas naudojamas pirmajai įmokai padengti, jeigu išperkamosios nuomos ir Automobilio pardavimo sutartyse nenumatyta kitaip. Jeigu Automobilį Pirkėjas perka, Pirkėjas privalo sumokėti avansą viršijančią Automobilio pirkimo kainos dalį prieš Pardavėjui perduodant Automobilį Pirkėjui.
 5. Pardavėjo teisė atsisakyti sutarties
  1. Jeigu per 1 (vieną) mėnesį nuo Užsakymo sutarties sudarymo Automobilio pardavimo sutartis nebuvo sudaryta dėl nuo Pirkėjo priklausančių priežasčių, Pardavėjas turi teisę vienašališkai atsisakyti Užsakymo sutarties, įspėdamas apie tai Pirkėją prieš dvi savaites (papildomas įsipareigojimų įvykdymo terminas).
  2. Jeigu Pardavėjas atsisako Užsakymo sutarties pagal 7.1 punktą, Pardavėjas grąžina Pirkėjui avansą į banko sąskaitą, iš kurios buvo atliktas avanso mokėjimas.
 6. Pirkėjo, kuris yra Vartotojas, teisė atsisakyti sutarties
  1. Šiame punkte numatyta sutarties atsisakymo teisė taikoma tik Pirkėjams, kurie yra Vartotojai. Pirkėjas paprastai gali atsisakyti per El. parduotuvę sudarytos Užsakymo sutarties per 14 dienų nuo Užsakymo sutarties sudarymo.
  2. Jeigu Pirkėjas atsisako Užsakymo sutarties, avansas bus grąžintas Pirkėjui per 14 dienų nuo pranešimo apie sutarties atsisakymą pateikimo Pardavėjui. Grąžinant avansą Pardavėjas neprivalo mokėti palūkanų nuo avanso.
  3. Norėdamas atsisakyti Užsakymo sutarties, Pirkėjas privalo pateikti pareiškimą dėl sutarties atsisakymo, kuris gali būti surašytas laisva forma ir išsiųstas Pardavėjo elektroninio pašto adresu. Standartinę sutarties atsisakymo formą Pirkėjas gali rasti čia.
  4. Automobilio pardavimo sutarties atsisakymo sąlygos nurodytos minėtoje sutartyje.
 7. Garantija ir aptarnavimas
  1. Prieš pateikdamas Užsakymą, Pirkėjas gali susipažinti su garantijos sąlygomis, kuris nurodomos čia. Garantijos sąlygos Pirkėjui bus pateiktos popierine forma kartu su Automobiliu, su jų elektronine forma bus galima susipažinti El. parduotuvėje.
  2. Perėmęs Automobilį Pirkėjas gali pasirinkti, kur nori, kad jam būtų teikiamos Automobilio aptarnavimo paslaugos. Tačiau Auto-Bon ir Pardavėjas rekomenduoja Pirkėjui garantiniu laikotarpiu Automobilio aptarnavimą atlikti pagal garantijos sąlygas, kad garantija galiotų.
 8. Atsakomybė
  1. 10.1.Auto-Bon neatsako už Pardavėjo per El. parduotuvę siūlomų Automobilių savybes ir kainą, taip pat už jokias teises ir pareigas, susijusias su Užsakymo sutarties arba Automobilio pardavimo sutarties sudarymu ar vykdymu, be to, Auto-Bon nėra atsakingas Pardavėjui ar Pirkėjui už Užsakymo sutarties ar Automobilio pardavimo sutarties pažeidimą.
  2. 10.2.Pirkėjas turi teisę pasinaudoti visomis teisių apsaugos priemonėmis galimo Automobilio neatitikimo Automobilio pardavimo sutarties sąlygoms atveju. Visas pretenzijas kaip įmanoma greičiau Pirkėjas pateikia tiesiogiai Pardavėjui.
  3. 10.3.Nei Auto-Bon, nei Pardavėjas neatsako už savo įsipareigojimų pažeidimą, jeigu Auto-Bon arba Pardavėjas pažeidė įsipareigojimus dėl force majeure aplinkybių. Force majeure aplinkybės – bet kokios nuo Auto-Bon arba Pardavėjo nepriklausančios aplinkybės, į kurias tuo metu, kai buvo sudaroma Užsakymo sutartis, jie pagrįstai negalėjo tikėtis atsižvelgti, kurių negalėjo išvengti ar įveikti.
 9. Taisyklių keitimas
  1. Taisyklės Pirkėjui įsigalioja, kai tik užsakydamas Automobilį Pirkėjas patvirtina, kad su jomis sutinka.
  2. Auto-Bon pasilieka teisę kartkartėmis keisti ir papildyti Taisykles. Apie Taisyklių pakeitimus ir papildymus bus pranešta El. parduotuvėje. Taisyklių pakeitimai ir papildymai įsigalios nuo jų pakeitimo ar papildymo paskelbimo El. parduotuvėje. Jeigu Pirkėjas savo Užsakymą pateikė iki Taisyklių pakeitimų ar papildymų įsigaliojimo, tokiam Užsakymui taikomos Užsakymo pateikimo metu galiojusios Taisyklės, nebent įstatymai arba Taisyklės numato kitaip.
 10. Asmens duomenų tvarkymas
  1. 12.1.Kaip Auto-Bon ir Pardavėjai tvarko Pirkėjo asmens duomenis jam naudojantis El. parduotuve, aprašyta Privatumo politikoje.
 11. Klausimai ir skundai
  1. 13.1.Jeigu Pirkėjas turi klausimų arba skundų dėl El. parduotuvės, jis turėtų susisiekti su Auto-Bon. Skundo gavimą Auto-Bon patvirtins kaip įmanoma greičiau. Į Pirkėjo klausimą arba skundą Auto-Bon atsakys per 14 dienų nuo klausimo arba skundo gavimo. Jeigu skundo negalima išnagrinėti per nurodytą terminą, Auto-Bon praneš Pirkėjui apie priežastis ir nustatys naują protingą terminą pateikti atsakymui.
  2. 13.2.Jeigu Pirkėjas turi klausimų arba skundų dėl Automobilio, jis turėtų susisiekti su Pardavėjo atstovybe asmeniškai atvykdamas į Pardavėjo atstovybę, parašydamas elektroninį laišką arba telefonu. Skundo gavimą Pardavėjas patvirtins kuo greičiau. Į Pirkėjo klausimą arba skundą Pardavėjas atsakys per 14 dienų nuo klausimo arba skundo gavimo. Jeigu skundo negalima išnagrinėti per nurodytą terminą, Pardavėjas praneš Pirkėjui apie priežastis ir nustatys naują protingą terminą pateikti atsakymui.
  3. 13.3.Jeigu 13.1 ir 13.2 punktuose nurodytus klausimus arba skundus pateikia Vartotojas, Auto-Bon arba Pardavėjas į minėtus klausimus arba skundus turi atsakyti kuo greičiau, bet ne vėliau kaip per 14 dienų nuo jų gavimo.
  4. 13.4.Jeigu ginčo negalima išspręsti taikiai, Pirkėjas gali kreiptis į teismą. Vartotojai gali pateikti skundą ir nacionalinei vartotojų teisių apsaugos institucijai, t. y., Valstybinei vartotojų teisių apsaugos tarnybai (http://www.vvtat.lt/, telefonas: +370 5 262 67 51; prašymus arba skundus galima siųsti elektroninio pašto adresu: , siųsti paštu arba pateikti adresu Vilniaus g. 25, LT-01402 Vilnius, Lietuva (arba teritorinių padalinių adresais http://www.vvtat.lt/vartotojams/aptarnavimas/432)), kuri yra kompetentinga spręsti ginčus, kylančius iš vartotojo ir pardavėjo sutarties, kurių šalims nepavyko išspręsti taikiai. Vartotojas gali naudotis ir ES vartotojų ginčų sprendimo platforma. Daugiau informacijos apie ES vartotojų ginčų sprendimo platformą rasite čia.